گروه ریاضی
.................// گروه ریاضی ، فیزیک و رایانه مدارس جمهوری اسلامی ایران - در لبنان ، سوریه و اردن // .................. سرگروه آموزشی : محمدرضا حکیمیان 
قالب وبلاگ

بارم بندی نمرات کتاب ریاضی سال اول راهنمایی

ردیف

موضوع درسی

نوبت

 اول

نوبت

 دوم

شهریور

ماه

1

یادآوری،چهارعمل اصلی،بخش پذیری،مجموعه اعداد

1

۵/۰

۵/۰

2

مقسوم علیه ، مضرب ، ب.م.م ، ک.م.م

5/۲

۲5/1

۲5/1

3

توان

۷5/1

۱

۱

4

مفاهیم کسر  ، تساوی کسرها ، ساده کردن ، مقایسه

۵/۱

5/0

5/0

5

جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها ، مسائل کسر

2

۵/۱

5/1

6

نسبت وتناسب ، درصد

2

1

1

7

مفاهیم اعداد اعشاری ، جمع وتفریق و ضرب اعشاری

۲۵/۱

۷۵/۰

۷۵/۰

8

خط ، نقطه ، نیم خط  ، پاره خط اندازه گیری و مقایسه طول

۲

1

۱

9

زاویه ، مقایسه،  اندازه گیری ، زاویه متقابل به راس و زاویه مکمل و متمم

5/2

۵/۱

5/1

10

دایره ، رسم مثلث

۵/۱

۲۵/۱

۲۵/۱

11

تقسیم ، تقسیم اعشاری

-

1

1

12

مفاهیم اعداد صحیح ، مقایسه ، محور ، بردار ، قرینه

-

1

1

13

جمع اعداد صحیح

-

۷۵/۰

۷۵/۰

14

تفریق اعداد صحیح

-

۷۵/۰

۷۵/۰

15

مقدار تقریبی

-

۷۵/۰

۷۵/۰

16

آمار

-

۷۵/۰

۷۵/۰

17

تساوی مثلث ها

-

5/1

۵/۱

18

عمود ، عمودمنصف ، نیم ساز ، رسم زاویه مساوی

-

۲۵/۱

۲۵/۱

19

رسم و راهبرد حل مساله

۲

۲

۲

جمع نمرات

20

20

20

 

 بارم بندی نمرات کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی

ردیف

موضوع درسی

نوبت

 اول

نوبت

 دوم

شهریور

ماه

1

 مجموعه

2

1

1

2

یادآوری مفاهیم عدد صحیح ، بردار ، قرینه، قرینه مجموع

5/1

-

-

3

جمع و تفریق اعداد صحیح

5/1

۷۵/۰

۷۵/۰

4

ضرب و تقسیم اعداد صحیح

5/1

۷۵/۰

۷۵/۰

5

توان

2

۷۵/۰

۷۵/۰

6

دستگاه های شمار

۵/۱

1

1

7

جذر

۵/۱

۱

1

8

مثلث قائم الزاویه

5/1

۱

1

9

توازی

5/1

۷۵/۰

۷۵/۰

10

مجموع زاویه های مثلث  و زاویه خارجی

5/1

5/0

5/0

11

چهار ضلعی ها

2

۷۵/۰

۷۵/۰

12

مفاهیم اعداد گویا ، محور، بردار ، قرینه

-

1

1

13

جمع و تفریق اعداد گویا

-

1

1

14

ضرب و تقسیم اعداد گویا

-

1

1

15

کاربرد حروف

-

۱

1

16

معادله

-

1

1

17

مختصات و بردار

-

5/1

۵/۱

18

مساحت

-

5/1

5/1

19

تقارن

-

۵/۰

5/0

20

حجم

-

۲۵/۱

۲۵/۱

21

رسم و راهبرد های حل مساله

۲

۲

۲

جمع نمرات

20

20

20

 

 

 بارم بندی نمرات کتاب ریاضی سال سوم راهنمایی

ردیف

موضوع درسی

نوبت

 اول

نوبت

 دوم

شهریور

ماه

1

یاد آوری، عدد اول  ،  روش غربال

1

5/0

5/0

2

توان

۵/۱

۱

۱

3

جذر تقریبی، امتحان جذر

5/1

1

1

4

مفاهیم ومحاسبات اعداد صحیح

۵/۰

5/0

5/0

5

مجموعه،  نمایش نمادین مجموعه های اعداد صحیح

۵/۱

۷۵/۰

۷۵/۰

6

مفاهیم و محاسبات اعداد گویا

۲

1

1

7

بردار و مختصات

۲

۵/۱

5/1

8

عبارت های جبری

۵/۲

5/1

۵/۱

9

معادله

5/1

1

1

10

دایره ، زاویه مرکزی و محاطی و تقسیم دایره 

۲

۲۵/۱

۲۵/۱

11

قضیه فیثاغورس

2

1

1

12

دوران

1

5/0

5/0

13

مجموعه اعداد حقیقی

-

5/0

5/0

14

آمار و میانگین

-

۷۵/۰

۷۵/۰

15

معادله ی خط

-

۵/۱

5/1

16

دستگاه معادلات خطی

-

1

1

17

خط های موازی ، تقسیم پاره خط وقضیه ی تالس

-

۲۵/۱

۲۵/۱

 

 

 

 

 

۱۸

تشابه

-

5/1

۵/۱

۱۹

حجم

-

1

1

۲۰

رسم

1

1

1

جمع نمرات

20

20

[ شنبه 29 آبان‌ماه سال 1389 ] [ 04:43 ب.ظ ] [ سرگروه ریاضی ]
.: گروه ریاضی ، رایانه و فیزیک در سوریه ، لبنان و اردن :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 55074